در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات کتاب 1100 - هفته 15 controversial /ˌkɒntrəˈvɜːʃl̩/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات کتاب 1100 - هفته 15 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

controversial /ˌkɒntrəˈvɜːʃl̩/

مباحثه ای، جدلی، جدال آمیز، هم ستیز، هم ستیزگر، همستیزگرانه

Syn: debatable

Some school principals attempt to repress the publication of controversial editorials.

بعضی از مدیرانِ مدرسه در تلاشند از چاپ سرمقاله ی بخث انگیز جلوگیری کنند.