در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات کتاب 1100 - هفته 15 declaim /dɪˈkleɪm/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات کتاب 1100 - هفته 15 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

declaim /dɪˈkleɪm/

سخنوری کردن، رجز خوانی کردن، با حرارت علیه کسی صحبت کردن، دکلمه کردن

Syn: speak loudly

The boss declaimed at the beginning of the meeting.

رئیس در شروع جلسه سخنرانی کرد.