در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات کتاب 1100 - هفته 15 culpable /ˈkʌlpəbl̩/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات کتاب 1100 - هفته 15 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

culpable /ˈkʌlpəbl̩/

مقصر، مجرم، سزاوار سرزنش، قابل مجازات

Syn: deserving blame

Once the incontrovertible evidence was offerd, the servant was held culpable in the theft of the jewels.

زمانی که مدرک مسلم و بی چون و چرا ارائه شد،خدمتکار در سرقت جواهرات مجرم شناخته شد.