در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات کتاب 1100 - هفته 15 recant /rɪˈkænt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات کتاب 1100 - هفته 15 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

recant /rɪˈkænt/

حرف خود را رسماً پس گرفتن، گفته خود را تکذیب کردن، به خطای خود اعتراف کردن

Syn: withdraw previous statements

They recanted breaking the window.

آن ها به شکستن پنجره اعتراف کردند.