در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات کتاب 1100 - هفته 15 complicity /kəmˈplɪsɪti/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات کتاب 1100 - هفته 15 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

complicity /kəmˈplɪsɪti/

همدستی درجرم، شرکت در جرم

Syn: partnership in wrongdoing

The judge sentenced him to death for complicity in the crime.

قاضی او را به خاطر همدستی در جنایت به اعدام محکوم کرد.