در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 1100 - هفته 14 sinecure /ˈsaɪnɪkjʊə/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 1100 - هفته 14 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

sinecure /ˈsaɪnɪkjʊə/

هر شغلی که متضمن مسئولیت مهمی نباشد، جیره خور ولگرد، وظیفه گرفتن وول گشتن، مفت خوری و ولگردی

Syn: soft job

The director was ousted from his sinecure when he angered the mayor.

زمانیکه مدیر،شهردار را عصبانی کرد،از شغل تشریفاتی اش برکنار شد.