در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 1100 - هفته 14 tentorian /stenˈtɔːrɪən/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 1100 - هفته 14 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

tentorian /stenˈtɔːrɪən/

خیلی بلند (در مورد صدا)، صدا بلند، رسا

Syn: loud

He had a stentorian voice.

او صدای خیلی بلندی داشت.