در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 1100 - هفته 14 incisive /ɪnˈsaɪsɪv/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 1100 - هفته 14 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

incisive /ɪnˈsaɪsɪv/

برنده، قاطع، دندان پیشین، ثنایا، تیز، نافذ

Syn: acute

I felt an incisive pain in my leg.

درد گزنده ای را در پایم احساس کردم.