در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 واژه - هفته 6 Neglect nəˈɡlekt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 واژه - هفته 6 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Neglect nəˈɡlekt

“Give too little care or attention to”

خیلی کم اهمیت دادن یا توجه کردن به

The senator neglected to make his annual report to Congress.

سناتور از ارائه گزارش سالانه اش به کنگره، غفلت کرد.

Bob’s car got dirty when he neglected to keep it polished.

وقتی «باب» از براق نگهداشتن اتومبیلش غفلت کرد، ماشینش کثیف شد.

It is essential that you do not neglect your homework.

ضروری است که به تکالیفت بی توجهی نکنی.