در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 1100 - هفته 14 repulse /rɪˈpʌls/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 1100 - هفته 14 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

repulse /rɪˈpʌls/

دفع، رد، پس زنی، دفع کردن، راندن

Syn: drive back , disregard

I asked Iman jan to help, but he repulsed.

از ایمان جان خواستم که کمک کنه اما او امتناع کرد.