در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 1100 - هفته 14 mammoth /ˈmæməθ/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 1100 - هفته 14 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

mammoth /ˈmæməθ/

ماموت، فیل بزرگ دوره ماقبل تاریخ

Syn: huge , massive

I saw a mammoth dog in the street.

یک سگ عظیم الجثه در خیابان دیدم.