در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 1100 - هفته 14 relegate /ˈrelɪɡeɪt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 1100 - هفته 14 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

relegate /ˈrelɪɡeɪt/

انداختن، موکول کردن، محول کردن، واگذار کردن،منتسب کردن

Syn: assign to an inferior position

When the boss relegated him to a lower rank he was angry.

وقتی رئیسش او را به مقام پایین تری تنزل داد وی عصبانی شد.