در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 1100 کلمه انگلیسی - هفته 13 cryptic /ˈkrɪptɪk/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 1100 کلمه انگلیسی - هفته 13 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

cryptic /ˈkrɪptɪk/

پنهان، مرموز، رمزی

Syn: puzzling

The house is empty but some people say they have seen cryptic lights there in the night.

خانه خالی است اما برخی از مردم می گویند که نورهای اسرارآمیزی در شب دیده اند.