در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 1100 کلمه انگلیسی - هفته 13 premise /ˈpremɪs/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 1100 کلمه انگلیسی - هفته 13 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

premise /ˈpremɪs/

قضیه ثابت یا اثبات شده، بنیاد واساس بحث، صغری وکبرای قیاس منطقی، فرض قبلی، فرضیه مقدم، فرض منطقی کردن

Syn: assumption

Acting on the premise that there were no burglars around, the police became quite lax.

پلیس با این فرض که هیچ سارقی در آن اطراف نیست،کاملا اهمال کار شد.