در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 1100 کلمه انگلیسی - هفته 13 viable /ˈvaɪəbl̩/ زنده ماندنی، زیست پذیر، ماندنی، قابل دوام، مناسب رشد و ترقی

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 1100 کلمه انگلیسی - هفته 13 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

viable /ˈvaɪəbl̩/ زنده ماندنی، زیست پذیر، ماندنی، قابل دوام، مناسب رشد و ترقی

Syn: able to continue to live or to develop into a living thing

It’s viable, we believe it is.

ما باور داریم که اون موندنیه.