در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 1100 کلمه انگلیسی - هفته 13 subterranean /ˌsʌbtəˈreɪnɪən/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 1100 کلمه انگلیسی - هفته 13 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

subterranean /ˌsʌbtəˈreɪnɪən/

زیرزمینی، نهان، نهانی، قنات

Syn: underground

After two years of confinement in a subterranean dungeon, the prisoner was thin and wan.

زندانی،بعد از دو سال حبس در دخمه ای زیر زمینی،لاغر و رنگ پریده بود.