در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 1100 کلمه انگلیسی - هفته 13 eventuate /ɪˈventjʊeɪt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 1100 کلمه انگلیسی - هفته 13 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

eventuate /ɪˈventjʊeɪt/

انجامیدن به،منتهی شدن به، منجرشدن به

Syn: result finally

Smoking can eventuate heart disease.

سیگار کشیدن می تواند منجر به بیماری قلبی شود.