در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 1100 کلمه انگلیسی - هفته 13 subjugate /ˈsʌbdʒʊɡeɪt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 1100 کلمه انگلیسی - هفته 13 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

subjugate /ˈsʌbdʒʊɡeɪt/

تحت انقیاد در آوردن، مطیع کردن، منکوب کردن

Syn: conquer , occupy

The soldiers of our country subjugated the enemy’s soldiers.

سربازان کشور ما سربازان دشمن را تسلیم کردند.