در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 1100 کلمه انگلیسی - هفته 13 surreptitious /ˌsʌrəpˈtɪʃəs/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 1100 کلمه انگلیسی - هفته 13 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

surreptitious /ˌsʌrəpˈtɪʃəs/

نهانی، زیرجلی، پنهان، محرمانه

Syn: furtive , secret

I can’t tell you where I’m going. It’s surreptitious.

نمیتونم بگم کجا دارم میرم.محرمانه است.