در حال بارگذاری...
ShahAzmoon

آزمون آنلاین

سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون

خانه > آموزش آنلاین > آموزش کلمات 1100 کلمه انگلیسی - هفته 13 > incontrovertible /ɪnˌkɒntrəˈvɜːtəbl̩/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 1100 کلمه انگلیسی - هفته 13 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

incontrovertible /ɪnˌkɒntrəˈvɜːtəbl̩/

غیر قابل بحث، بدون مناقشه، بی چونو چرا، بدون مباحثه، مسلم

Syn: certain

It is incontrovertible to accept manager’s orders.

پذیرفتن دستورات مدیر امری است بی چون و چرا.