در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 1100 واژه ضروری - هفته 12 ostentatious /ˌɒstenˈteɪʃəs/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 1100 واژه ضروری - هفته 12 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

ostentatious /ˌɒstenˈteɪʃəs/

متظاهر، خودنما، خودفروش

Syn: showy , flashy

Her friends think that she is very ostentatious.

دوستان او فکر می کنند که او دختر فخر فروشی است.