در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 1100 واژه ضروری - هفته 12 fractious /ˈfrækʃəs/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 1100 واژه ضروری - هفته 12 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

fractious /ˈfrækʃəs/

بدخو، کج خلق، ننر، متمرد، زود رنج

Syn: quarrelsome

They were fractious because they both wanted to buy one car.

آن ها بد عنق بودند زیرا هر دوشون میخواستند یک ماشین بخرند.