در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 1100 واژه ضروری - هفته 12 truncated /trʌŋˈkeɪd/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 1100 واژه ضروری - هفته 12 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

truncated /trʌŋˈkeɪd/

بریدن، کوتاه کردن، بی سر کردن، شاخه زدن، ناقص کردن

Syn: cut short , curtailed

It is frustrating to have one’s lengthy remarks printed in truncated form.

چاپ کردن اظهارات طولانی فرد به صورت مختصر،ناامید کننده بود.