در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 1100 واژه ضروری - هفته 12 utopia /juːˈtəʊpɪə/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 1100 واژه ضروری - هفته 12 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

utopia /juːˈtəʊpɪə/

دولت یا کشور کامل و ایده آلی، مدینه فاضله

Syn: place of perfection

Everyone wishes to go to utopia.

هر کسی آرزو دارد که به مدینه ی فاضله برود.