در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 1100 واژه ضروری - هفته 12 flamboyant /flæmˈboɪənt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 1100 واژه ضروری - هفته 12 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

flamboyant /flæmˈboɪənt/

شعله دار، زرق وبرق دار، وابسته به مکتب معماری گوتیگ، شعله مانند

Syn: colorful , showy

The garden is very flamboyant in summer.

باغ در تابستان خیلی مجلل است.