در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 1100 واژه ضروری - هفته 12 remuneration /rɪˌmjuːnəˈreɪʃn̩/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 1100 واژه ضروری - هفته 12 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

remuneration /rɪˌmjuːnəˈreɪʃn̩/

اجر، پاداش

Syn: reward

She is offering a 50 dollars remuneration to anyone who finds her dog.

او به هر کس که سگش را پیدا کند ۵۰ دلار پاداش می دهد.