در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 11 corroborate /kəˈrɒbəreɪt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 11 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

corroborate /kəˈrɒbəreɪt/

تاييد کردن، تقويت کردن، اثبات کردن

Syn: confirm

My parents don’t corroborate my friends.

والدینم دوستان مرا تایید نمی کنند.