در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 لغت - هفته 5 Reform rəˈfɔːrm

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 لغت - هفته 5 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Reform rəˈfɔːrm

“Make better; improve by removing faults”

بهتر کردن، با رفع اشکالات بهبود بخشیدن

After the prison riot, the council decide to reform the correctional system.

بعد از شورش در زندان، شورا تصمیم گرفت نظام تأدیب را اصلاح کند.

Brad reformed when he saw that breaking the law was hurting people other than himself.

«براد» وقتی دید قانون شکنی غیر از خودش، دیگران را نیز آزار می دهد، اصلاح شد.

Only laws that force companies to reform will clear the dangerous vapors from our air.

تنها قوانینی گازهای خطرناک را از هوای محیط ما پاک خواهند نمود که شرکت ها را مجبور به اصلاح می کنند.