در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سری آموزش 1100 - هفته 9 vexatious /vekˈseɪʃəs/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سری آموزش 1100 - هفته 9 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

vexatious /vekˈseɪʃəs/

دل آزار، رنجش آميز، آشفته، مضطرب

Syn: annoying

It’s vexatious when people don’t listen to you.

آزار دهنده است وقتی مردم به حرف های آدم گوش نمی کنند.