در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سری آموزش 1100 - هفته 9 nefarious /nɪˈfeərɪəs/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سری آموزش 1100 - هفته 9 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

nefarious /nɪˈfeərɪəs/

شرير، زشت، نابکار، بدکار، شنيع، ناهنجار

Syn: vicious

A nefarious witch did all those things.

یک ساحره ی شرور تمام آن کارها را انجام داد.