در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سری آموزش 1100 - هفته 9 rutinize /ˈskruːtɪnaɪz/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سری آموزش 1100 - هفته 9 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

rutinize /ˈskruːtɪnaɪz/

به دقت بررسي کردن، موشکافي کردن، مورد مداقه قرار دادن

Syn: examine closely

No sooner did the lawyer scrutinize the extortion note than she called the police.

به محض اینکه وکیل یادداشت اخاذی را با دقت بررسی کرد،با پلیس تماس گرفت.