در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سری آموزش 1100 - هفته 9 entourage /ˌɒntʊˈrɑːʒ/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سری آموزش 1100 - هفته 9 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

entourage /ˌɒntʊˈrɑːʒ/

محيط، دور و بر اطرافيان، دوستان، همراهان

Syn: group of attendants

She lives alone so she likes entourage at weekends.

او تنها زندگی می کند.بنابراین در تعطیلات پایان