در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سری آموزش 1100 - هفته 9 blatant /ˈbleɪtnt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سری آموزش 1100 - هفته 9 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

blatant /ˈbleɪtnt/

پرسروصدا، شلوغ کننده، خودنما، خشن، رسوا

Syn: very showy , brazen

Her daughter did a very blatant act.

دختر او عمل بسیار وقیحانه ای انجام داد.