در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سری آموزش 1100 - هفته 9 asset /ˈæset/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سری آموزش 1100 - هفته 9 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

asset /ˈæset/

چيز با ارزش و مفيد، ممر عايدي، سرمايه، دارايي، جمع دارايي شخص که بايستي بابت ديون او پرداخت گردد

Syn: a valuable thing to have.

S President Obama found that texting was an asset to his communication skills.

ا رئیس جمهور “اوباما” پی برد که ارسال پیامک برای مهارت های ارتباطی اش یک امتیاز است.