در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سری آموزش 1100 - هفته 9 adverse /ˈædvɜːs/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سری آموزش 1100 - هفته 9 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

adverse /ˈædvɜːs/

مخالف، مغاير، ناسازگار، مضر، روبرو

Syn: contrary

He didn’t stay in bed, adverse to the doctor’s order.

او برخلاف دستورات دکتر در رختخواب نماند.