در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سری آموزش 1100 - هفته 9 extortion /ɪkˈstɔːʃn̩/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سری آموزش 1100 - هفته 9 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

extortion /ɪkˈstɔːʃn̩/

زياده ستان، زياد، اخاذ، گزاف

Syn: getting money by threats

S Extortion was one of his charges.

اخاذی یکی از اتهامات وی بود.