در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 لغت - هفته 5 Debate dəˈbeɪt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 لغت - هفته 5 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Debate dəˈbeɪt

“A discussion in which reasons for and against something are brought about”

بحثی که در آن دلایل موافق و مخالف چیزی مطرح می شود

The debate between two candidates was heated.

بحث میان دو نامزد داغ بود.

Debate in the U.S. senate lasted for five days.

بحث در مجلس سنای آمریکا پنج روز طول کشید.

Instead of shrieking at each other, the students decided to have a debate on the topic.

دانش آموزان تصمیم گرفتند به جای فریاد کشیدن، در مورد موضوع با هم بحث کنند.