در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سری آموزش 1100 کلمه انگلیسی - هفته 8 iquitous /juːˈbɪkwɪtəs/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سری آموزش 1100 کلمه انگلیسی - هفته 8 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

iquitous /juːˈbɪkwɪtəs/

حاضر، همه جا حاضر، موجود درهمه جا

Syn: being everywhere at the same time.

The God is ubiquitous.

خدا همه جا حاضر است.