در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 لغت - هفته 5 Explore ɪkˈsplɔːr

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 لغت - هفته 5 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Explore ɪkˈsplɔːr

“Go over carefully; look into closely; examine”

سیاحت کردن، اکتشاف کردن، بررسی کردن

Lawyer Spence explored the essential reasons for the crime.

وکیل «اسپنس» دلایل اصلی جنایت را بررسی کرد.

The weather bureau explored the effects of the rainy weather.

اداره ی هواشناسی اثرات هوای بارانی را بررسی کرد.

Sara wanted to know if all of the methods for solving the problem had been explored.

«سارا» می خواست بداند آیا تمام روش های حل مسئله بررسی شده اند.