در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 لغت - هفته 5 Assemble əˈsembl̩

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 لغت - هفته 5 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Assemble əˈsembl̩

“Gather together; bring together”

گردآمدن، جمع آوری کردن

The rioters assembled outside the White House.

برای اینکه لایحه تصویب شود، اکثریت آرا، لازم بود.

I am going to assemble a model of a spacecraft.

می خواهم ماکت یک سفینه ی فضایی را مونتاژ کنم.

All the people who had assembled for the picnic vanished when the rain began to fall.

تمام افرادی که برای پیک نیک جمع شده بودند، با شروع باران ناپدید شدند.