در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 لغت - هفته 5 Campusˈkæmpəs

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 لغت - هفته 5 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Campusˈkæmpəs

“Grounds of a college, university, or school”

محوطه ی یک دانشکده، دانشگاه یا مدرسه

The campus was designed to utilize all of the college’s buildings.

محوطه بگونه ای طراحی شد که از تمام ساختمان های دانشکده استفاده کند.

Jeff moved off campus when he decided it was cheaper to live at home.

«جف» وقتی به این نتیجه رسیدکه زندگی درخانه ارزانتر است ، خوابگاه دانشگاه را ترک کرد.

I chose to go to Penn state because it has a beautiful campus.

می خواستم که به دانشگاه «پن استیت» بروم برای اینکه محوطه ی زیبایی دارد.