در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 لغت - هفته 5 Burden ˈbɜːrdn̩

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 لغت - هفته 5 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Burden ˈbɜːrdn̩

“What is carried; a load”

آنچه حمل می شود، بار

The burden of the country’s safety is in the hands of president.

بار امنیت کشور در دستان رئیس جمهور است.

Irma found the enormous box too much of a burden.

«ایرما» دریافت که جعبه بزرگ برای او بار سنگینی است.

Ricky carried the burden throughout his college career.

«ریکی» بار مسئولیت را درطول دوران دانشجویی به دوش کشید.