در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 5 tolerate /ˈtɒləreɪt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 5 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

tolerate /ˈtɒləreɪt/

تحمل کردن، برخورد هموار کردن، طاقت داشتن، مداراکردن

Syn: abide

The pain was difficult to tolerate.

تحمل کردنِ درد کار سختی است.