در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 5 pernicious /pəˈnɪʃəs/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 5 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

pernicious /pəˈnɪʃəs/

زيان آور، مضر، کشنده، نابود کننده، مهلک

Syn: harmful

It’s pernicious to drive a car at night without any lights.

رانندگی در شب بدون چراغ کشنده است.