در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 5 duplicity /djuːˈplɪsɪti/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 5 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

duplicity /djuːˈplɪsɪti/

دورويي، دورنگي، تزوير، ريا، دولايي

Syn: cunning , trickery

Their plan was quite duplicity.

نقشه‌ی آن‌ها دورویی کامل بود.