در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 5 concur /kənˈkɜː/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 5 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

concur /kənˈkɜː/

موافقت کردن، هم راي بودن، دمساز شدن

Syn: agree , consent

Iman jan thinks we should go by train but I don’t concur.

ایمان جان فکر میکنه که ما باید با قطار بریم اما من موافق نیستم.