در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 - هفته 4 aspirant /ˈæspərənt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 - هفته 4 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

aspirant /ˈæspərənt/

جويا، طالب، داوطلب کار يا مقام، آرزومند، حروف حلقي

Syn: aspire

When the director leaves, there will be a lot of aspirants for her job.

وقتی مدیر از کارش کنار برود، تعداد زیادی خواهان کار او خواهند بود.