در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 - هفته 4 octogenarian /ˌɒktədʒɪˈneərɪən/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 - هفته 4 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

octogenarian /ˌɒktədʒɪˈneərɪən/

هشتاد ساله، وابسته به آدم ?? ساله

Syn: person in his or her eighties

I don’t believe that he is an octogenarian.

باورم نمیشه که او یک آدم هشتاد ساله است.