در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 - هفته 4 sordid /ˈsɔːdɪd/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 - هفته 4 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

sordid /ˈsɔːdɪd/

پست، خسيس، چرک، کثيف، دون، شلخته، هرزه

Syn: shabby

Stories of their sordid youth poured forth from the unhappy felons.

جنایتکاران بدبخت،داستان هایی را در مورد دوران جوانی نکبت بارشان تعریف کردند.