در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 - هفته 4 castigate /ˈkæstɪɡeɪt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 - هفته 4 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

castigate /ˈkæstɪɡeɪt/

تنبيه کردن، شديداً انتقاد کردن

Syn: scold

The children were castigated for telling lies.

بچه‌ها بخاطر دروغ گویی تنبیه شدند.